LIÊN HỆ

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La

Đường Hoa Ban, Tổ 2, Phường Chiềng Lề, Thành Phố Sơn La

0212 3852 380

pgddtthanhpho@viettel.edu.vn

Hoặc, hãy gửi thư cho chúng tôi